FINANČNÍ PLÁN

Pomůžu ochránit hodnotu Vašich peněz proti dlouhodobým vlivům inflace za použití nástrojů z celého světa. U investování používám osvědčenou metodu Wealth protection.

Je prokázáno, že "plánovač" dosáhne mnohem častěji lepších dlouhodobých výsledků než "neplánovač". Pomůžu Vám Vytvořit finanční plán přesně na míru.

1. krok: SBĚR KLIENTSKÝCH INFORMACÍ: pro zajištění kvalitního plánu je nutné mít kvalitní vstupy. Sběr informací může proběhnout telefonicky nebo ideálně formou osobního setkání.

2. krok: URČENÍ CÍLŮ A FINANČNÍCH MILNÍKŮ: Když běžec nezná svůj cíl, tak se mu těžko utíká. Úkolem finančního plánu je právě plnění těchto cílů. Může to být zajištěné důstojné stáří, ochráněný příjem, peníze na studia pro děti nebo vysněný dovolená. Pomůžeme Vám cíle nadefinovat.

3. Krok: ANALÝZA AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE: Projdeme všechny smlouvy, které na finančním trhu využíváte. Na základě tohoto budeme schopni určit na kolik procent můžete očekávat splnění v minulém bodě definovaných cílů.

Časová náročnost prvních 3 částí pro klienta: cca 45 minut

4. krok: TVORBA A PREZENTACE FINANČNÍHO PLÁNU: Na základě zjištěných informací připravíme finanční plán, snažící se maximalizovat pravděpodobnost splnění všech definovaných cílů. Tento plán poté na druhém setkání představíme s vysvětlením jednotlivých dílčích kroků.

Časová náročnost pro klienta: cca 30 minut

5. krok: REALIZACE PLÁNU: Díky spolupráci se servisní organizací Broker Trust a.s., mám k dispozici široké spektrum finančních nástrojů. Dá se říci, že mám prostředky pro naprosto jakékoliv finanční potřeby, která můžou být při realizaci finančního plánu nutné.

Časová náročnost pro klienta: podle složitosti plánu 30 - 120 minut

6. krok: SLEDOVÁNÍ A AKTUALIZACE FINANČNÍHO PLÁNU: Plán nesmí být statický. Životní situace a i vývoj celé společnosti se neustále posouvá a podle toho je nutno aktualizovat i finanční plán. Servisní schůzky mohou probíhat osobně nebo formou video hovoru.

Časová náročnost pro klienta: cca 30 minut ročně