OCHRANA PŘÍJMU

V ČR bylo na konci roku 2017 přibližně 6 000 000 ekonomicky aktivních obyvatel. Vzhledem k tomu, že bylo v tom roce aktivních cca 5 300 000 smluv životního pojištění, tak lze říci, že téměř každý ekonomicky aktivní Čech má doma nějakou životní pojistku.

Možná Vás to překvapí, ale skutečně pojištěných je tak 10% z nich.

Důležité je totiž uvědomit si co to vlastně znamená být skutečně pojištěný.

Většina lidí totiž při pojištění upřednostňuje ochranu krátkodobých zdravotních problémů. Přece je pak alespoň větší šance, že pojišťovnu "podojím". Bohužel při tom často zapomínají na likvidační důsledky méně častých závažných zdravotních problémů, které by způsobily invaliditu. Na níže uvedené tabulce zjistíte co vlastně invalidita provede s Vaším příjmem. V rudém podkladu vidíte konkrétní měsíční propad příjmu, který invalidního člověka čeká prakticky až do konce produktivního života. To je částka která by chyběla každý měsíc v rozpočtu rodiny ať už k zajištění důstojného bydlení, pro zajištění studia dětem nebo i k zajištění důstojného stáří. Mimochodem, invalidní důchod pobírá přibližně každý 15. Čech. 

Zde vidíte nejčastější příčiny invalidity. Často lidé mají představu, že jsou pojištění i na vysoké částky v jejich "úrazovce" ale přitom jejich krytí pokrývá minimum možných událostí, které by měly potenciál závažně poškodit schopnost vydělávat. Úrazy jsou totiž původcem invalidity jen u 2-5% případů. Všechny ostatní invalidity vznikají z důvodu různých závažných chorob.

Mým cílem je na základě důkladné analýzy zjistit jaká rizika můžou ohrozit právě Vás a postavit plán ochrany příjmu tak aby se na něj dalo skutečně spolehnout.Data v grafech byla čerpána z následujících zdrojů:


https://www.cap.cz/images/statisticke-udaje/vyvoj-pojisteno-trhu/STAT-2017Q4-CAP-CZ-2018-01-25-WEB.pdf
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5B8D1852-AE80-471E-AF60-D19366CFA3E3/0/SR2017.pdf