Pojištění dětí! Má smysl? Jak nad ním přemýšlet?

26.11.2022

Nejzásadnější jsou hlavně dlouhodobá rizika!

Svoje byty, domy, auta nebo cesty do zahraničí si pojišťuje každý zcela běžně. Ale víte, na co lidé často zapomínají? Na pojištění dětí. Nic cennějšího přitom rodiče nemají. Pojistit svou ratolest má smysl z celé řady důvodů. Třeba proto, že na dostatečnou pomoc od státu se nevyplatí spoléhat. Jak vybrat pro děti správnou pojistku? Já Vím, jak na to.

Pojištění dětí u nás fungovalo už za první republiky a s různými obměnami přetrvaly tyto produkty i do nového tisíciletí. V minulosti se dětské pojistky často kombinovaly s různými druhy spoření či investování, ale rozsah samotného pojištění byl nevalný, zahrnoval třeba jen pojištění úrazu. Podle tehdejších názorů nebylo nutné dítě pojišťovat, "když přeci nevydělává". Dnes se už ale naštěstí myslí na budoucnost dětí více a v nabídce pojišťoven jsou kvalitní dětské pojistky. Proč tedy ratolesti pojišťovat?

Ano, děti nevydělávají, ale jednou začnou. Co když jim následky úrazu nebo vážné nemoci zhorší možnost se na pracovním trhu uplatnit? A jak ucpat díru v rodinném rozpočtu, když bude muset třeba jeden z rodičů zůstat doma a o dlouhodobě nemocného potomka pečovat? To jsou případy, kdy kvalitní pojištění dítěte oceníte.

Vhodně zvolená pojistka pomůže nahradit především:

  • Ztrátu finančního příjmu rodiče, který musí zůstat s dítětem doma či v nemocnici z důvodu úrazu či nemoci dítěte.
  • Ztrátu budoucích příjmů dítěte, když mu zdravotní problém znemožní plnohodnotnou pracovní kariéru.
  • Úhradu nákladů na případnou nadstandardní léčbu, zdravotní a rehabilitační pomůcky, domácí rekonvalescenci apod.

V případě úrazu nebo vážné nemoci dítěte do hry vstupuje i stát, po finanční stránce je to ale spíše jen náplast. A je nutné splnit i řadu podmínek. Posuďte sami.

Třeba takové ošetřovné dětí mladších 16 let vyplácí stát jen devět dnů, respektive 16 dnů u samoživitelů, a to pouze zaměstnancům, živnostníci na tuto dávku nárok nemají. Dlouhodobé ošetřovné vyplácí stát maximálně 90 dnů, dítě za sebou musí mít minimálně sedm dní hospitalizace a současně nelze předpokládat, že se jeho stav zlepší dřív než za měsíc. Výše dávek je závislá na hrubém příjmu rodičů. Příspěvek na dlouhodobou péči je pak odstupňován podle závislosti dítěte do čtyř kategorií. Pro získání nároku na některou z těchto dávek je nutné splnit řadu podmínek a výše podpory není z dlouhodobého pohledu pro rodiče nijak závratná.


Každý rok se přitom v Česku zraní 200 000 dětí tak, že si to vyžádá hospitalizaci, z toho dva tisíce úrazů zanechá trvalé následky. Obzvlášť období letních prázdnin bývá na tyto úrazy časté.

Hrozbou pro budoucnost dětí jsou ale zejména vážné nemoci jako například dětská cukrovka, celiakie, leukémie, rakovina či srdeční onemocnění. 

Mladí lidé do 19 let pobírají v Česku cca 2100 invalidních důchodů, z toho pouze jedno procento je z důvodu úrazu. 

Spořicí pojistka s úrazovým připojištěním, jak jsme popisovali v úvodu, není dostatečné řešení.

Nejčastější příčinou tzv. invalidity z mládí jsou poruchy chování a duševní nemoci následované nemocemi nervové soustavy. Tuto statistiku je dobré mít na paměti při sjednávání dětského pojištění s ohledem na možné výluky, kdy by pojišťovna v případě některých zdravotních komplikací nemusela poskytnout pojistné krytí.

Nechci nikoho strašit, jen je důležité na tyto skutečnosti myslet, když se pustíme do samotného výběru pojistky. Jak tedy postupovat?

  • Hledejte pojistku, která se zaměřuje nejen na úrazy, ale hlavně na vážné nemoci a dlouhodobé události, které mohou ohrozit rodinný rozpočet i budoucí schopnost potomka si samostatně vydělávat.
  • Ideálně by pojištění mělo být bez nákladné investiční složky a kromě příznivé ceny by mělo mít i minimum výluk, právě rozsah pojištění totiž vypovídá o jeho kvalitě. A k investování jsou na trhu jiné, vhodnější produkty. Určitě o různých možnostech budu informovat v nějakém dalším článku.
  • Oceňovací tabulky, které určují, kolik peněz a za jakých okolností pojišťovna vyplatí, by měly být co nejurčitější, aby nedávaly pojišťovně prostor plnění nevyplatit.
  • Ze stejného důvodu by měly být definice nemocí srozumitelné a vstřícné. V seznamu závažných onemocnění dětí by měl být uveden dostatečný počet častých dětských diagnóz.
  • Mladí často vyhledávají adrenalin, raději se přesvědčte, že pojistka kryje i rizikové či adrenalinové sporty.
  • Věnujte pozornost maximálnímu počtu dní, kdy bude pojišťovna vyplácet ošetřovné.
  • Ověřte také, od jakého stupně závislosti na pomoci jiné osoby uhradí pojišťovna péči o děti, a zda bude plnit i při uznání invalidity z mládí.

Není toho málo, co je třeba ohlídat. S pojištěním dětí vám rád pomůžu a najdu pro vás a vašeho potomka skutečně kvalitní pojistku, která se postará o jeho budoucnost. Nabídku pojišťoven mám detailně zmapovanou.